Blog

Luôn cập nhật những tin tức và cập nhật mới nhất của chúng tôi

Bảo hành điện tử là gì?

Bảo hành điện tử là gì?

Bảo hành điện tử là phương thức bảo hành sản phẩm trực tuyến thay thế cho bảo hành thông thường bằng giấy hay thẻ bảo hành bằng cách: nhắn tin SMS kích hoạt, quét mã QR Code từ tem bảo hành điện tử,...

Đọc thêm