Bùi Tiến Dũng
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Cấp bậc: 5
Ngày sinh: 27/11/1997
Công ty Cổ phẩn MADISON GROUP HOLDINGS